Klinik Østerbye og Randers Osteopati har indgået samarbejdsaftale og henviser patienter efter behov.

Se mere her